chương trình cứu trợ lào
27
Th7
Đơn vị tổ chức cứu trợ tại lào

Sau cơn lũ các tổ chức cá nhân thiện nguyện cũng đang tiến hành lên kế hoạch quyên góp thông qua các đơn vị tổ chức cứu trợ tại lào. Nhiều chuyến xe vận chuyển hàng đi lào tiếp nối đuôi đi lào từ Việt Nam. Liên hệ 0981657186

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed