Quy định đền bù

Quy định đền bù
Ngày đăng: 18/11/2020 08:56 AM
  1 Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng.
  1a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: công ty sẽ bồi thường VND 20000/kg, Tối đa VND 1.000.000/ Lô hàng và không quá 3 lần cước gửi hàng
  1b. Các Trường hợp loại trừ:
  - Các lỗi phát sinh vấn đề thuộc phạm vi của nhà sản xuất
  - Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển tứ nới bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng không đảm bảo 
  - Các nguyên nhân bất khả kháng như: Thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh…., hàng bị tịch thu hoặc bị hủy bởi nhà nước sở tại.

  Khách hàng cung cấp toàn bộ giấy tờ chứng minh hàng hóa gửi hàng, hóa đơn, các giấy tờ liên quan đến hàng hóa mình gửi.

  Hiệu Lực khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hàng thành công trên hệ thống nếu quá thời hạn nêu trên Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline